Geodézie Rakovník

Hlavní činností mé kanceláře jsou práce spojené s údržbou katastru nemovitostí. Mezi spektrum služeb patří zaměřování staveb, rozdělování pozemků, vyznačování věcných břemen, vytyčování parcel.

Další činností kterou se zabývám je inženýrská geodézie ve výstavbě. Tato činnost zahrnuje vytyčování staveb před zahájením stavebních prací . Dále zaměřuji skutečné provedení staveb, které nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí, ale je nutno je kolaudovat (např. liniové stavby, bazény apod.) Na výše popsané činnosti mám úřední oprávnění podle zákona 200/94 Sb. § 13 odst.1 písm. c). Jsem též oprávněn zřizovat polohové a výškové body a ověřovat výsledky zhuštěných bodových polí. Vyhotovuji též polohopisné a výškopisné plány pro projekty na výstavbu. Výstup prací provádím pouze v elektronické podobě.

Profesionální vybavení

Leica Geosystems

Leica Geosystems je hlavní výrovce a distributor geodetických systémů

Leica Geosystems

ProMark 500 nabízí GPS + GLONASS + 20 let odborné kvalifikace na poli duálních systémů se zaměřením na geodézii a mapování.

Magellanův nejlepší RTK systém nabízí kompaktní GNSS řešení. Bezkabelový, lehký a přitom robustní přístroj je mobilní a přizpůsobivý při terénních pracích.

Kontakt

Geodetická kancelář

Ing. Luděk Novotný
Na Cikánce 2587
Rakovník 269 01

telefon: 776 100 579
email: novotny@geohlavacov.cz

Sortiment Služeb

  • Geometrické plány
  • Vytyčování hranic
  • Inženýrská geodézie
  • Souhlasná prohlášení
  • Poradenství a konzultace